Waarom de Amfibie Uitklim?

Probleem

Onderzoek van stichting RAVON en stichting RIONED heeft aangetoond dat er in Nederland naar schatting jaarlijks ruim een half miljoen volwassen amfibieën en een veelvoud daarvan aan jonge dieren in straatkolken terechtkomen (Diepenbeek, A. van & R. Creemers, 2012). Deze dieren sterven door verdrinking, verhongering of uitdroging als zij niet kunnen ontsnappen uit de straatkolk. En dat is meestal het geval, want amfibieën kunnen vaak niet uit de kolk te klimmen. De wanden van een betonnen of kunststoffen straatkolk bieden te weinig grip voor kikkers, padden en salamanders om omhoog te klimmen.

Vanuit de zorgplicht die voortkomt uit de Flora- en faunawet zijn gemeenten aan zet om maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hen kunnen worden gevergd om sterfte van amfibieën te voorkomen of beperken. DUS: Als een gemeente weet of kan vermoeden dat er locaties zijn waar amfibieën in kolken belanden, zal er gekeken moeten worden wat hieraan te doen is.

Bestaande voorzieningen bieden vaak geen oplossing

Er zijn verschillende producten in de markt die bedoeld zijn om sterfte van amfibieën in kolken te voorkomen. Dit zijn voorzetroosters en uitklimvoorzieningen / kikkertrappen in diverse vormen en maten. De nadelen van veel van deze voorzieningen zijn zo groot dat veel gemeenten afzien van toepassing ervan.

Bijvoorbeeld worden voorzetroosters nauwelijks meer toegelaten. Deze roosters voor de inlaatopeningen van trottoirkolken voorkomen dat amfibieën in de kolken vallen, maar vormen door blad en straatvuil snel een obstructie voor de afvoer van regenwater, wat de primaire functie is van kolken. Het tijdelijk plaatsen tijdens -en verwijderen na de paddentrek is arbeidsintensief en kostbaar.

Maar ook uitklimvoorzieningen passen gemeenten nauwelijks toe. Deze geperforeerde strips en trappetjes van metaal en kunststof of matten van rubber blijken vaak wel te werken, maar zijn te kwetsbaar en/of kostbaar. Praktijkervaring laat zien dat veel voorzieningen in korte tijd beschadigd raken bij het regulier onderhoud van de kolk en daarna verdwijnen.

De Amfibie Uitklim biedt een goede, definitieve en betaalbare oplossing

  • Geen obstructie voor regenwaterafvoer
  • Geen obstructie voor onderhoud kolk
  • Hufterproof
  • Bewezen effectief: praktijkonderzoek laat zien dat amfibieën uit de kolk klimmen met de Amfibie Uitklim
  • Eenvoudig en snel te monteren
  • Geschikt voor nagenoeg alle kolken
  • Betaalbaar

 

Ontwikkeling van de Amfibie Uitklim is mede mogelijk gemaakt door de MKB innovatiestimulering topsectoren, provincie Noord-Holland