In het riool kunnen giftige en explosieve gassen aanwezig zijn, waaronder het bekende waterstofsulfide (H2S) en methaan. Maar ook andere gevaarlijke gassen worden aangetroffen, bijvoorbeeld als gevolg van illegale lozing van chemicaliën (bedrijfsafval, drugsafval). De gassen ontstaan door afbraak van organisch materiaal en chemische processen in het rioolwater. 

Er worden geregeld werkzaamheden uitgevoerd in een riool, zoals inspectie, reiniging en ontstopping. Medewerkers die daarvoor het riool moeten openen staan telkens bloot aan het gevaar van schadelijke en explosieve gassen. Want bij het lichten van de putdeksel kunnen deze gassen uit het riool ontsnappen. 

Blootstelling aan ongezonde of zelfs gevaarlijke gassen wordt vaak niet opgemerkt en niet gemeld. Behalve als het mis gaat natuurlijk. Helaas zijn er verschillende incidenten bekend. Onbekend en onbesproken zijn de vele bijna-ongelukken die er plaatsvinden.

Bij een vermoeden van een gevaarlijke situatie zal, voordat het riool open kan, gemeten moeten worden of en hoeveel gassen in het riool aanwezig zijn. Maar om te kunnen meten wordt het riool al geopend, ondanks de gevaren. Medewerkers met beschermende kleding en volgelaatsmaskers trekken dan met een puthaak de putdeksel omhoog zodat er een kier ontstaat. Hierdoor wordt een slang naar binnen gelaten die lucht in het riool aanzuigt. De lucht wordt vervolgens geanalyseerd door een meetapparaat dat de medewerker vasthoudt.

Er is tot nu toe geen andere mogelijkheid om te meten of het riool veilig geopend kan worden, dan het openen van het riool onder strikte veiligheidsmaatregelen. 

Het lichten van de deksel leidt tot ontsnapping van gassen en kan levensgevaarlijk zijn. Helaas zijn er verschillende ongevallen bekend, ondanks veiligheidsinstructies die werkgevers het personeel meegeven.
W&W ingenieurs heeft n.a.v. vragen van gemeenten, w.o. gemeente Amsterdam (Bureau KAM Waternet), een zeer robuuste, afsluitbare opening voor gasmeting ontwikkeld: de Gasmeetklep. Dit biedt een veilige toegang voor meting van aanwezige gassen in het riool. De put hoeft niet meer geopend te worden, wat het meten veel veiliger, eenvoudiger en efficiënter maakt.  putdeksel te hoeven lichten en zonder blootstelling aan gevaarlijk gas.