De Extra Vuilvang

Voor locaties waar veel blad of zwerfvuil in de kolken terechtkomt is de Extra Vuilvang ontwikkeld.

De Extra Vuilvang is een spijlenrooster dat het grovere vuil afvangt en achterhoudt in de daarvoor bedoelde zandvang van de kolk. Het biedt zekerheid dat dit vuil niet met regenwater mee stroomt naar de aansluitleiding en het riool en voorkomt daarmee verstoppingen, gemaalstoringen en vervuiling van infiltratievoorzieningen en oppervlaktewater.

De Extra Vuilvang is eenvoudig en snel op de Putklep te klikken. Dit kan vooraf in nieuw te plaatsen kolken, maar ook achteraf in alle aanwezige kolken met een Putklep.

Eerst zien dan geloven? Bel of mail ons, we komen graag langs voor een demonstratie.

 

Geen obstructie voor afvoeren van regenwater   De Extra Vuilvang heeft een vorm en afstand tussen de verticale spijlen waardoor grof vuil wordt tegengehouden met minimaal risico op obstructie voor het afvoeren van regenwater. De praktijk leert ons dat platen met gaatjes, welke soms voor de uitlaat van een kolk geplaatst worden om regenwater te zeven, al na korte tijd dichtgeslibd zijn en zorgen voor verstopping en wateroverlast.

 

Geen obstakel voor onderhoud van de kolk    De Extra Vuilvang is ontwikkeld in samenwerking met onderhoudsmedewerkers: Het vormt geen belemmering voor snel en effectief onderhoud en is zeer robuust.

 

Robuust, maar snel en eenvoudig te monteren   Met het innovatieve kliksysteem is de Extra Vuilvang snel, super-eenvoudig en zonder gebruik van gereedschap op de Putklep te klikken.

Voor een demonstratie van de montage, klik hier

 

Ontwikkeling van de Extra Vuilvang is mede mogelijk gemaakt door de MKB innovatiestimulering topsectoren, provincie Noord-Holland