De Extra Vuilvang

Voor locaties waar veel blad of zwerfvuil in de kolken terechtkomt is de Extra Vuilvang ontwikkeld.

De Extra Vuilvang is een spijlenrooster dat het grovere vuil afvangt en achterhoudt in de daarvoor bedoelde zandvang van de kolk. Het biedt zekerheid dat dit vuil niet met regenwater mee stroomt naar de aansluitleiding en het riool en voorkomt daarmee verstoppingen, gemaalstoringen en vervuiling van oppervlaktewater.

Geen obstructie voor afvoeren van regenwater   De Extra Vuilvang heeft een vorm en afstand tussen de spijlen waardoor grof vuil wordt tegengehouden zonder dat er teveel obstructie ontstaat voor het afvoeren van regenwater.

 

Geen obstakel voor onderhoud van de kolk    De Extra Vuilvang is ontwikkeld in samenwerking met onderhoudsmedewerkers: Het vormt geen belemmering voor snel en effectief onderhoud en is zeer robuust.

 

Robuust, maar snel en eenvoudig te monteren   Met het innovatieve kliksysteem is de Extra Vuilvang snel, eenvoudig en zonder gebruik van gereedschap op de Putklep te klikken.

Voor een demonstratie van -en uitleg over de montage, klik hier

 

Ontwikkeling van de Extra Vuilvang is mede mogelijk gemaakt door de MKB innovatiestimulering topsectoren, provincie Noord-Holland