De oplossing

De Putklep beëindigt de problemen van het traditioneel toegepaste, maar slecht functionerende stankscherm.

 

Het voorkomt:

  • Verstoppingen van het rioolstelsel door het tegenhouden van zand, blad en zwerfvuil dat meestroomt met regenwater van straat;
  • Vervuiling van het oppervlaktewater door het tegenhouden van grof straatvuil en fijnere deeltjes:

o.a. plastics, blikjes, petflesjes, sigarettenpeuken, organisch materiaal, aarde en zand met daaraan gebonden zware metalen, PAK's, oliën. 

  • Rioollucht / stank op straat door het effectief tegenhouden van vrijkomende gassen uit het riool.