Met de Putklep wordt de vuilafscheidende en stankwerende functie van kolken hersteld en verbeterd.

De Putklep is een klep voor de opening naar het riool en houdt vuil en stank tegen. Het afgevangen straatvuil, zand en blad kan zich zodoende ophopen in de daarvoor bestemde zandvang en stroomt niet meer verder door naar het riool en oppervlaktewater. 

Voordat de zandvang van de kolk helemaal vol is (en er geen regenwater meer doorgelaten kan worden) haalt de gemeente met een puttenzuiger het vuil op uit de kolken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat het regenwaterstelsel optimaal functioneert. 

De Putklep is eenvoudig en snel in bestaande kolken te plaatsen en biedt een robuuste, definitieve en onderhoudsvrije oplossing voor het slechte functioneren van kolken met traditionele stankschermen. Dat bespaart veel kosten, klachten en het milieu.Het product is door W&W ingenieurs ontwikkeld voor Waternet (riool- en waterbeheerder van de gemeente Amsterdam) om bestaande problemen van water op straat, stankklachten, vervuiling van grachten en oplopende onderhoudskosten te verminderen. De gemeente heeft de Putklep inmiddels toegepast in alle kolken in de binnenstad: in kolken van verschillende leveranciers, met diverse maten en van allerlei bouwjaren.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de Putklep heeft gezorgd voor minder klachten en lagere onderhoudskosten voor de gemeente. Daarom is besloten om ook de kolken in alle andere buurten van Amsterdam te voorzien van de Putklep.

 

 Samengevat leidt de Putklep tot de volgende verbeteringen:

  • minder water op straat
  • minder stankoverlast
  • minder verontreiniging van oppervlaktewater
  • maakt veilige, efficiënte en snelle kolkreiniging mogelijk
  • lagere kosten rioolbeheer en waterbeheer