Stankoverlast

Kolken horen voorzien te zijn van een stankscherm om te voorkomen dat gassen vanuit het riool overlast of gevaar opleveren op straat. Het stankscherm moet zorgen voor een waterslot in de kolk waardoor de rioolgassen niet kunnen ontsnappen. De praktijk laat echter zien dat in veel kolken het stankscherm ontbreekt of niet meer functioneert waardoor rioollucht wel kan ontsnappen.

 

In gebieden met een gemengd rioolstelsel, zoals veel binnensteden, zijn stankproblemen veel voorkomend. Maar ook bij kolken aangesloten op een gescheiden regenwaterstelsel zijn stankproblemen bekend.
Stankoverlast is zeer vervelend voor omwonenden, winkeliers, uitbaters van terrassen en marktkramen. Stank maakt de omgeving voor inwoners en toeristen minder aantrekkelijk en leidt tot economische schade.

En als de gemeente geen oplossing biedt, dan wordt er zelf maar wat bedacht. Als het nu maar niet gaat regenen...                                           
                                                       

De oplossing

De Putklep beëindigt de problemen van de bestaande stankschermen: het houdt rioollucht effectief en definitief tegen.