W&W-ingenieurs

Improving Water Management


De W’s van W&W ingenieurs staan voor Wiebe en Wietse.

Wiebe Bakker en Wietse Dijkstra zijn de uitvinders en ontwikkelaars van de Putklep. Zij hebben elkaar leren kennen als collega's bij Waternet, het watercyclusbedrijf van de gemeente Amsterdam en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Wiebe werkte op beleidsmatig en strategisch vlak van het water- en rioolbeheer, Wietse in de coördinatie en uitvoering van werken op het gebied van aanleg en onderhoud van riolering. Daarvoor werkte Wiebe als adviseur bij ingenieursbureau Tauw en was Wietse piloot bij Crossair in Zwitserland. Wiebe heeft in de beginjaren van W&W ingenieurs deeltijds gewerkt bij de Hogeschool van Amsterdam aan onderzoek over hoe gemeenten klimaatbestendige inrichting en beheer in de praktijk kunnen brengen. Klik hier voor info over dit onderzoek en de publicaties.

Door jarenlange werkervaring in de praktijk van gemeente en waterschap hebben Wiebe en Wietse hun kennis opgebouwd op het gebied van stedelijk waterbeheer.

Ze brengen kennis samen over wetgeving, beleid en de alledaagse praktijk van uitvoering en onderhoud.

Zodoende zien Wiebe en Wietse de mogelijkheden tot optimalisatie van gemeentelijke watertaken en waterschapstaken.

Met hun analyses van de praktijk van storingen, klachten én beheer komen kansen in beeld om ons stedelijk waterbeheer beter, robuuster en goedkoper te maken.

Team W&W