Wateroverlast en waterschade


Met het afvoeren van regenwater stromen zand, blad / slib, blikjes, petflesjes en ander zwerfvuil mee de straatkolk in. Kolken horen voorzien te zijn van een stankscherm-systeem om te zorgen dat dit vuil in de zandvang van de kolk achterblijft. De praktijk laat echter zien dat in veel kolken het stankscherm ontbreekt of niet meer functioneert. Dit is er de oorzaak van dat het vuil en zand meestroomt het riool waar het tot verstoppingen en afnemende afvoercapaciteit leidt.

 

 

Bij hevige regenval ontstaat regelmatig water op straat. Soms is de bui zo hevig dat het water eenvoudigweg niet snel genoeg afgevoerd kan worden. Uit praktijkervaring bij veel gemeenten en onderzoek van de TU Delft blijkt water op straat echter ook vaak te ontstaan bij minder zware regenbuien. Dit komt voornamelijk door verstopte kolken, verstopte leidingen en verminderde afvoercapaciteit van het riool. 

De oplossing

De Putklep beëindigt de problemen van de bestaande stankschermen: het houdt zand en zwerfvuil tegen in de kolk en voorkomt verstoppingen van de leidingen. In combinatie met voldoende onderhoud van de kolken wordt de kans op wateroverlast en -schade aanzienlijk minder.