De Gasdetectievoorziening: voor veilig en efficiënt werken aan het riool

In het riool kunnen giftige en explosieve gassen aanwezig zijn, waaronder het bekende waterstofsulfide (H2S) en methaan. Maar ook andere gevaarlijke gassen, bijvoorbeeld na illegale lozing van chemicaliën zoals drugsafval. De gassen ontstaan door chemische en biologische afbraakprocessen in het afvalwater. 

Medewerkers die werkzaamheden uit moeten voeren in een riool, zoals inspectie, reiniging en ontstopping, staan bloot aan het risico van schadelijke en explosieve gassen. Want bij het openen van het riool door het lichten van een putdeksel ontsnappen aanwezige gassen. 

Blootstelling aan ongezonde en gevaarlijke gassen wordt vaak niet opgemerkt en niet gemeld. Behalve als het echt mis gaat. En die voorbeelden zijn er helaas. De vele bijna-ongelukken die plaatsvinden blijven meestal onbekend en onbesproken.

Meten is weten, maar hoe dan?

Bij een duidelijk vermoeden van een gevaarlijke situatie zal, voordat het riool open kan, gemeten moeten worden welke gassen in het riool aanwezig zijn. Maar om te kunnen meten moet het riool -tot op heden- geopend worden door de putdeksel te lichten, ondanks de gevaren die hierbij ontstaan.

Bevoegde medewerkers in beschermende kleding met eventueel ook gasmaskers op, lichten de putdeksel om een slang naar binnen te laten die lucht in het riool aanzuigt. De lucht wordt vervolgens geanalyseerd met een meetapparaat en de medewerker beoordeelt de situatie.

Er is tot op heden geen andere mogelijkheid om te meten of het riool veilig geopend kan worden dan met beschermende en strikte veiligheidsmaatregelen het riool te openen. Dit is nogal omslachtig en gebeurt alleen bij een sterk vermoeden van een gevaarlijke situatie. Vaak wordt er niet gemeten en geen rekening gehouden met een eventueel gevaar. 

Het lichten van de deksel kan dus leiden tot ontsnapping van gassen, wat ongezond en soms zelfs levensgevaarlijk is voor medewerkers en omstanders. Helaas zijn er verschillende ongevallen bekend, ondanks veiligheidsinstructies die werkgevers het personeel meegeven.

Maak meten eenvoudig, snel en veilig uit te voeren. 

W&W ingenieurs heeft in opdracht van Waternet / de gemeente Amsterdam een oplossing ontwikkeld: de Gasdetectieklep. Dit biedt een robuuste, afsluitbare opening voor veilige en snelle gasmeting. In samenwerking met de TBS-SVA Groep is het product uitgewerkt en geintegreerd in de standaard putafdekkingen.

De Gasdetectievoorziening biedt een veilige en eenvoudig te openen toegang voor meting van aanwezige gassen in het riool. De put hoeft voor meting niet meer geopend te worden, wat het werken veiliger, eenvoudiger en efficiënter maakt.

Snel en eenvoudig meten + geen risico van blootstelling aan gevaarlijk gas: Dat is veiliger en efficiënter werken aan het riool.